Logo Piękna Polska

Piękna Polska – odkryj ją na nowo to kampania edukacyjna która ma na celu szerzenie wiedzy o historii i kulturze Polski, przybliżenie Państwu wciąż niepoznanych miejsc na mapie naszego kraju. Chcemy zachęcić Państwa do zainteresowania polskim dziedzictwem geograficznym i kulturowym, zarówno poprzez poznawanie lokalnych atrakcji, jak i podróżowanie w coraz dalsze zakątki kraju. Również te spoza głównych tras turystycznych.

Impulsem do stworzenia założeń kampanii Piękna Polska – odkryj ją na nowo, były rozmowy przeprowadzone z nauczycielami oraz list przesłany do Fundacji Rozwój przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu. Dyrektor Piotr Rajtar, który obserwował nasze wcześniejsze inicjatywy, podsunął pomysł dotyczący działań w szkole, ukierunkowanych na zapoznanie uczniów z kulturą i historią swojego miasta. Spodobała nam się ta idea, jednak poszliśmy krok dalej – uważamy, że dzieci w szkołach mogą w ciekawy sposób uczyć się o całej Polsce, kształtując w sobie świadomość obywatelską oraz ciekawość świata.

Chcemy również aby dzieci miały jeszcze łatwiejszy i powszechniejszy dostęp w szkołach do materiałów edukacyjnych na temat Polskiej historii i kultury, dlatego zachęcamy zarówno samorządy jak i biznes do włączenia się w kampanie i wsparcie Polskich placówek.