Logo Piękna Polska

Zaczęło się banalnie. W 2011 r. po studiach grupa przyjaciół chciała zrobić coś wyjątkowego ze swoim wolnym czasem.

„Słyszeliśmy, że na oddziale dziecięcym w Brzeskim Centrum Medycznym od dawna nie było remontu” – mówi Krystian Ławreniuk, jeden z pomysłodawców akcji.

Tak rozpoczął się projekt Bajkowy Oddział, który trwał do 2016 roku. Sukcesywnie dzięki wsparciu Fundacji Rozwój i innych podmiotów, wolontariusze remontowali salę po sali, tworząc bajkowe motywy na ścianach.

„Dostawaliśmy bardzo pozytywne informacje zwrotne od lekarzy i pacjentów. Tak naprawdę mieliśmy swój mały niewidoczny udział w procesie zdrowienia małych pacjentów. Po latach okazuje się, że Bajkowy Oddział był przełomem w naszych działaniach. To właśnie podczas remontu oddziału postanowiliśmy zorganizować zbiórkę książek dla dzieci ze szpitala i po sukcesie tej zbiórki uruchomiliśmy projekt zaczytani.org, dodatkowo nasze doświadczenie zaowocowało remontem w hospicjum Palium” wpomina Marek Kołkowski, jeden z pomysłodawców akcji.

Na przełomie 2015 i 2016 roku przy wsparciu partnerów, został przeprowadzony  remont w Hospicjum Palium, który zaowocował powstaniem pokoju terapeutycznego dla osieroconych dzieci. Prace trwały kilka miesięcy. Największy problem sprawiła logistyka przedsięwzięcia. Wolontariusze pochodzili z kilku miejscowości oddalonych od siebie o kilkaset kilometrów. Jedni załatwiali materiały, inni nadzorowali podwykonawców itp. Były problemy komunikacyjne, budżetowe i personalne. To było bardzo wyczerpujące wyzwanie, na szczęście zakończone sukcesem.

Odpoczynek nie trwał długo. Przy projekcie „Czytamy Pomagamy” realizowanym dla podopiecznych z oddziału dziecięcego, została nawiązana współpraca ze Szkołą Podstawową nr 3 z Brzegu, a w szczególności z nauczycielką Panią Mariolą Kasprzyk. Tak narodziła się kolejna inicjatywa. Chęć stworzenia przestrzeni w szkole, która będzie pobudzała dzieci do kreatywności i będzie pomagać w przyswajaniu wiedzy. Po kilku miesiącach rozmów powstał projekt Piękna Polska. „Tym razem chcemy wdrożyć mądre rozwiązania, z których będą mogli korzystać nauczyciele wspólnie z rodzicami i uczniami. W ten sposób może uda się stworzyć dużą liczbę doposażonych w materiały edukacyjne klas i poszerzyć wiedzę o naszym pięknym kraju” mówi Marek Kołkowski.

Grupa przyjaciół stoi przed nowym wyzwaniem…